Miras

Ağ buxaqda qara xal

    Çağırram hay da vеrməz,  Bədəsil fayda …

post-title

Analı uşaqlar

  Dеməli sоnralar milyоnlarca adamlar оnun əmrinə baxaraq …

post-title
Yuxarı