Сеймур БАЙДЖАН

2017-03-09 12:41:36 : Əlifba məsələsi
2017-02-21 08:04:22 : Seymur Baycan: Sonuncu top
2017-02-03 11:38:50 : Seymur Baycan: Van Qoq
2017-01-28 08:47:43 : Cəfər müəllim
2016-12-25 14:24:00 : Seymur Baycan - Dostum qarğa
2016-12-18 09:48:49 : Ramiz Rövşən – 70
2016-12-15 18:54:56 : Seymur Baycan: Seçilmişlər
2016-10-26 13:22:16 : Üç əhvalat
2016-10-16 11:11:16 : Ən bağışlanmaz günah
2015-12-14 14:16:00 : Bioqrafiya necə yazılır?
2015-11-27 15:42:00 : Müharibə haqqında