Сеймур БАЙДЖАН

2012-04-02 10:26:00 : Gəncliyə səmimi nifrət
2012-03-27 02:49:00 : Özü yaxşıdır ətrafı pis
2012-03-24 03:48:00 : Anar Rzayev - 74
2012-03-14 10:43:00 : Əziz dost
2012-03-10 20:49:00 : Latentlər
2012-03-09 10:19:00 : Bakirə şairələr